Dependency Information

Apache Maven

<dependency>
  <groupId>de.schlichtherle.truezip</groupId>
  <artifactId>truezip-kernel</artifactId>
  <version>7.7.9</version>
</dependency>

Apache Buildr

'de.schlichtherle.truezip:truezip-kernel:jar:7.7.9'

Apache Ivy

<dependency org="de.schlichtherle.truezip" name="truezip-kernel" rev="7.7.9">
  <artifact name="truezip-kernel" type="jar" />
</dependency>

Groovy Grape

@Grapes(
@Grab(group='de.schlichtherle.truezip', module='truezip-kernel', version='7.7.9')
)

Grails

compile 'de.schlichtherle.truezip:truezip-kernel:7.7.9'

Leiningen

[de.schlichtherle.truezip/truezip-kernel "7.7.9"]

SBT

libraryDependencies += "de.schlichtherle.truezip" % "truezip-kernel" % "7.7.9"